Машина за СЛАДОЛЕДЕН БУРГЕР / ICE CREAM PANINI

Споделете

МАШИНАТА Е ПРОИЗВЕДЕНА В КИТАЙ ПО ИТАЛИАНСКА ТЕХНОЛОГИЯ !

В ДЕМОНСТРАЦИЙТЕ ПРЕД КЛИЕНТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗАМРАЗЕНИ БЕЛГИЙСКИ БРЬОШ ХЛЕБЧЕТА ЗА БУРГЕР ДОСТАВЕНИ ОТ МЕСТЕН БЪЛГАРСКИ ДОСТАВЧИК.

СЛАДОЛЕДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ТВЪРД ИЛИ ПОЛУТВЪРД .

ПРИ КРАДКОТО ВРЕМЕ НА ИЗПОЧАНЕ – ОТ 30СЕКУНДИ ДО 120СЕКУНДИ СЛАДОЛЕДА В СЪРЦЕВИНАТА НА БУРГЕРА ОСТАВА НЕПРОМЕНЕН/СТУДЕН.

Тегло 8 кг