Независимо от тежката епидемиологичната обстановка в страната Фирма РЕМКО БГ ООД запазва дейността благодарение финансирането по проект BG16RFOP002-2.073