Цена: 54 - 60 лв.
Тънки фонданови листа А3-10 бр. в пакет 60.00 лв.

Тънки фонданови листа А4-25 бр. в пакет 60.00 лв.

Тънки фонданови листа *А3-5+ пакета 54.00 лв.

Тънки фонданови листа *А4- 5+ пакета 54.00 лв.

Тънки фонданови листа

Тези листа са  вид глазурна хартия, подходяща за полагане върху почти видове глазури. Предлагат се във формати А4 и А3. Всеки отделен лист от тази хартия е върху подложка.

Производител: Европейски съюз
Опаковка: 25 л. в пакет

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕЧАТАНЕ ВЪРХУ ТЪНКИТЕ ФОНДАНОВИ ЛИСТА

Не отваряйте опаковката, докато не сте готови за употреба. След отваряне, моля отново затворете плика и го съхранявайте на хладно и сухо място.

1. Заредете стек обикновена хартия в захранващия магазин зад 1 лист от фондановата хартия.
2. Печата се с хранителни мастила. Ако листа не се подава незабавно, моля натиснете го внимателно в захранващия магазин, за да му помогнете да тръгне и започне да печата.
3. След като отпечатате листа, отстранете го от принтера и сушете в продължение на няколко минути.
4. Отделете носещата хартия на фондановия лист. Не използвайте нож или някакъв друг вид остър предмет. Ако не се отлепва лесно, поставете го във фризера за около 10-15 секунди и опитайте отново.
5. Сложете листа върху равна повърхност на тортата като внимателно (с потупване) се отстраняват евентуално появили се гънки. Използване на безцветно желе не се налага. Ако тортата е покрита с марципан или фондан леко я навлажнете преди да поставите отпечатания лист фонданова хартия за по-добро прилепване.
6. Покрити с тази фонданова хартия  торти не трябва да се поставят във фризер. За по-продължително съхранение е препоръчително да се използват сухи хладилни витрини.

ВНИМАНИЕ!

ЦЕНИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ, ОБОЗНАЧЕНИ СЪС ЗНАК * КАТО *А3-5+ И  *А4-5+ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ПОКУПКИ НА 5 ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 5 БРОЯ ПАКЕТИ ХАРТИЯ.