Цена: 228.00 лв.

Обучение за компютърна декорация

Цените в поканата са в лева без ДДС.

Цена с ДДС: 180 лв

Телефони за контакт:                   +359878598200 и   +359888823179