Машини за производство на крем сладолед на REMCO BG

Тази машина е за два + смесен вкус сладолед...

МАШИНА ЗА МЕК СЛАДОЛЕД ЗА ЕДИН ВКУС СЛАДОЛЕД МОДЕЛ:...